Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

KPL logotipas

   

Gavėnios laikotarpis Karmėlavos Šv. Onos koplyčioje

Trečiadienį, kovo 1 d. – Pelenų diena, Gavėnios pradžia.
Kiekvieną Gavėnios penktadienį prieš Šv. Mišias (8 val. 15 min.) ir kiekvieną Gavėnios sekmadienį po rytinių šv. Mišių (11 val.) einamas KRYŽIAUS KELIAS.
Gavėnios sekmadieniais 9 val. 30 min. giedama GRAUDŪS VERKSMAI.

 

2017-03-26 „ŠVENTADIENIO MINTYS“

LRT logo 2012

Gavėnios metu ypač dažnai prisimenamas kryžius kaip svarbiausias mūsų tikėjimo simbolis: einami Kryžiaus keliai, pagalvojame apie mums skirtą gyvenimo kryžių.
Apie tai pokalbis su Kauno vyskupu augziliaru Kęstučiu Kėvalu. Taip pat lankomės Mažeikiuose, pas kalvį kryždirbį Virgilijų Mikuckį ir jo sūnų Benediktą, kurie parodo, kaip geležis virsta kryžiumi.

Laidos vedėja Dalia Michelevičiūtė, redaktorė Ingrida Laimutytė

Laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį 7.30 per LRT televiziją ir 12.35 per LRT Kultūrą.

 Didžiosios Savaitės pamaldos:

 Verbų sekmadienis Šv. Mišios 10, 12 val., rekolekcijos  15 val.

Didysis Ketvirtadienis Šv. Mišios 18 val.

Didysis Penktadienis Šv. Mišios 18 val.

Didysis Šeštadienis Velyknakčio liturgija ir Šv. Mišios 20 val.

Velykos Jėzaus Kristaus Prisikėlimas ir Šv. Mišios 8 val.

 

kryzius

Rekolekcijos

Gavėnios rekolekcijos Karmėlavos parapijoje  - Verbų sekmadienį, balandžio 9 d. 15 val.


   

Svetainėje lankosi 18 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija