Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2021 m. sausio 8 d. 

SAUSIO 7-ĄJĄ, ŠVENČIANT VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO ŠVENTĘ, PAGAL SENĄ TRADICIJĄ YRA PASKELBIAMOS TŲ METŲ KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ DATOS. Tad perduodame Kauno arkivyskupijos kanclerio skelbimą.

"Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu! 
Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais, 2021-ais, Viešpaties metais:

  • Vasario mėnesio 17 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. _
  • Balandžio mėnesio 04 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.
  • Gegužės mėnesio 16 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzau Kristaus žengimą į dangų. _
  • Gegužės mėnesio 23 dieną bus švenčiamos Sekminės._
  • Birželio mėnesio 06 dieną – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė.
  • Lapkričio mėnesio 28 dieną – pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius.

Amen."

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 5 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija