Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kiekvieną gavėnios savaitę ketvirtadieniais jaunimas kartu su savo vadovais ir parapijų kunigais renkasi drauge švęsti Sutaikinimo sakramento Kauno II dekanato parapijose. Giedamos Taizé giesmės ir klausoma išpažinčių.

Šio ketvirtadienio (2015-03-12) vakarą parapijos Šv. Onos koplyčioje buvo Kauno II dekanato Jaunimo Taizé pamaldos.

Po pamaldų parapijos klebonas Virginijus Veprauskas visus vaišino garsiuoju savo gamintu plovu.

   

Svetainėje lankosi 52 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija