Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Gruodžio 13 d po Sumos Karmėlavos parapijos koplyčioje įvyko Gyvojo Rožančiaus kalbėtojų susirinkimas. Į susirinkusius kreipėsi klebonas Virginijus Veprauskas žodžiais: „Brangiausias laikas – tai laikas skirtas Dievui“. Gerbiamas klebonas išsakė savo pastebėjimus, patarimus. Jis padėkojo ilgametei vadovei Jadvygai Ugenskienei, kuri po ilgų vadovavimo metų nusprendė atsisakyti šių pareigų. Gyvajam rožiniui 16 metų koordinavusi Jadvyga subūrė 8 grandinėles. Apie 150 narių – tai nemažas suburtų maldininkų būrys. J. Ugenskienė vadovavimą perdavė Remigijui Mickui. Parapijiečiai vienbalsiai pritarė jo kandidatūrai. Vėliau, prie arbatos puodelio, dar buvo pasimelsta, pasitarta dėl tolimesnės veiklos. Ponia Jadvyga pažadėjo ir toliau dalyvauti veikloje, padėti patarimais. Visi dėkojo jai už rūpestį, linkėjo sveikatos.

„Tegul lūpos šnabžda nuolat maldą, O rožančiai šnara miško ošimu.“ – savo poezija dalinosi parapijietė Zita.

„Kalbėk, žmogau, kalbėk maldas
Į Jėzaus ir Marijos širdis.
Dangus ir Žemė te bendrą giesmę gieda.
Palaimink, Viešpatie, Tu Žemės žmones,
Kuomet sekundės pradės naujus metus skaičiuot...“

Zita Pranckevičienė

   

Svetainėje lankosi 5 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija