Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Šios karštos vasaros kelis šiokiadienius Karmėlavos parapijos šeimų grupė praleido laiką bendrystėje, aplankydama kelis mūsų kraštui reikšmingus kaimus.
Stovykla prasidėjo Nemunaičio kaime Alytaus rajone. Vos įsikūrę nuostabioje vietoje, prie pat Nemunaičio piliakalnio, skubėjome į šv. Mišias Nemunaičio bažnyčioje, kurias aukojo čia atvykęs mūsų parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas. XIX amžiaus pabaigoje, pastatytoje Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje buvo jauku ir gera klausytis Dievo žodžio.

Po bendrų pietų laukė susitikimas su Nemunaičio seniūnu – puikiu istoriku ir nepaprastai savo gimtąjį kraštą mylinčiu žmogumi – Rimantu Avižieniu.  
Vakare aplankėm Nemunaičio piliakalnį, atodangą, maudėmės Nemune.Saulei leidžiantis, liepsnojant laužui, dainavome liaudiškas dainas, skaičiavom krintančias žvaigždes.
Kitos dienos stovykla persikėlė į Musteikas (Varėnos r. sav.). Čia vasaras leidžia mūsų parapijietės Astos Žiūkaitės šeima. Astos proseneliai prieš daugiau nei šimtmetį užleido dalį savo pirkios prof. Tado Ivanausko steigiamai pirmąjai tame krašte lietuviškai mokyklai.
Aplankėme Drevinės bitininkystės muziejų. Dzūkijos Nacionalinio parko senųjų amatų vyriausiasis specialistas Romas Norkūnas grakščiai pademonstravo kaip virvinių mazgų pagalba galima užkopti į gan storą ir aukštą medį. Vakare stovyklautojai žaidė žaidimus ir turškėsi Marcinkonių ežere.
Šiemet parapijos šeimų stovykla sukvietė virš dvidešimt stovyklautojų. Manome kitąmet jų sulaukti daugiau.

Dovilė L.

Liepos 13 d. grupė parapijiečių aplankė Jurbarko rajone esančią Skirsnemunės bažnyčią, kurioje jau keletą metų klebonauja buvęs ilgametis Karmėlavos šv. Onos parapijos klebonas Egidijus Periokas.
Skirsnemunės bažnyčia – labai vertingas XX a. pradžios architektūrinis paminklas, kuri iškilo po to, kai per kelis šimtmečius buvusi medinė koplyčia buvo nuolat deginama ir atstatoma. Dabartinėje neogotikinėje bažnyčioje yra netgi išlikęs XVII a. varpas, kuris šiuo metu eksponuojamas bažnyčios viduje.

Kunigas Egidijus Periokas šiuo metu aptarnauja ir Šimkaičių bažnyčią.
Karmėlavos ,,piligrimams“, kaip išsireiškė pats kun. Egidijus, sugužėjus į nuostabaus grožio ir nepriekaištinga švara bei tvarka spinduliuojančią Skirsnemunės bažnyčią, prasidėjo šv. Mišios. Visų veiduose buvo šypsenos, nes susitikimas su Dievu, šv. Mišių auką aukojant kunigui Egidijui Periokui, buvo itin malonus.

Po mišių kun. Egidijus Periokas aprodė bažnyčią, kleboniją. Papasakojo jos istoriją, supažindino su meno vertybėmis.
Nuostabu buvo užlipti prie vargonų ir Karmėlavos vargonininkės Deimantės Radžienės dėka išgirsti elektrinių dumplių pučiamų vargonų griausmą.
Nuoširdžiausias parapijiečių ir buvusio klebono Egidijaus Perioko pokalbis užsimezgė Agapės metu, kai pagarbinę Dievą ir pasistiprinę, visi draugiškai susėdo klebonijos kiemelyje. Liejosi įvairiausi prisiminimai, bendri išgyvenimai, godos, palinkėjimai.
Paprašius papasakoti apie dabartinį girdėtą Skirsnemunės jauną – šešiolikametį vargonininką, kun. Egidijus papasakojo ir dabartinės Karmėlavos parapijos vargonininkės Deimantės Radžienės istoriją. Prieš dešimtmetį klebonas pastebėjo jaunos, nedrąsios mergaitės talentą, paprašė po truputį pabandyti mokytis vargonuoti ir giedoti. Šiuo metu akivaizdu – neapsiriko. Karmėlava turi puikią vargonininkę.
Nuostabu buvo klausytis kun. Egidijaus kalbos, prisiminti šio žmogaus mielaširdystę kiekvienam žmogui, gebėjimu suprasti ir pavargėlį elgetą, ir pasipūtusį turtuolį, mažą vaiką, ir sulinkusį senelį.
Šiomis eilutėmis nėra prasmės išlieti visų geriausių žodžių apie kunigą, kuris dar pakankamai jaunas ir Jo kunigystės kelias dar labai ilgas. Karmėlavos parapijiečių susitikimas su buvusiu klebonu – tai kunigo darbo prasmės įrodymas.
Pakeliui namo, parapijiečiai aplankė Veliuoną. Nuo šio miestelio bažnyčios žavėjosi nuostabiu Nemuno slėnio vaizdu.


D. Lileikienė

   

Svetainėje lankosi 14 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija