Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Gruodžio 13 d po Sumos Karmėlavos parapijos koplyčioje įvyko Gyvojo Rožančiaus kalbėtojų susirinkimas. Į susirinkusius kreipėsi klebonas Virginijus Veprauskas žodžiais: „Brangiausias laikas – tai laikas skirtas Dievui“. Gerbiamas klebonas išsakė savo pastebėjimus, patarimus. Jis padėkojo ilgametei vadovei Jadvygai Ugenskienei, kuri po ilgų vadovavimo metų nusprendė atsisakyti šių pareigų. Gyvajam rožiniui 16 metų koordinavusi Jadvyga subūrė 8 grandinėles. Apie 150 narių – tai nemažas suburtų maldininkų būrys. J. Ugenskienė vadovavimą perdavė Remigijui Mickui. Parapijiečiai vienbalsiai pritarė jo kandidatūrai. Vėliau, prie arbatos puodelio, dar buvo pasimelsta, pasitarta dėl tolimesnės veiklos. Ponia Jadvyga pažadėjo ir toliau dalyvauti veikloje, padėti patarimais. Visi dėkojo jai už rūpestį, linkėjo sveikatos.

„Tegul lūpos šnabžda nuolat maldą, O rožančiai šnara miško ošimu.“ – savo poezija dalinosi parapijietė Zita.

„Kalbėk, žmogau, kalbėk maldas
Į Jėzaus ir Marijos širdis.
Dangus ir Žemė te bendrą giesmę gieda.
Palaimink, Viešpatie, Tu Žemės žmones,
Kuomet sekundės pradės naujus metus skaičiuot...“

Zita Pranckevičienė

Karmėlavos socialiniai partneriai padėkojo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentui Arvydui Saboniui už suteiktą paramą miestelio šventei.

 

 • Padeka_Saboniui0
 • Padeka_Saboniui1
 

2015 m. lapkričio 27 d. Karmėlavos parapijos šventovėje vyko renginys, skirtas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus - pataisos namų Socialinės integracijos į visuomenę skyriaus jaunimo apdovanojimams padėkos raštais.
Renginyje dalyvavo KNTI - pataisos namų direktorius Arvydas Venclovas, Socialinės integracijos į visuomenę skyriaus viršininkas Gintaras Lukavičius, viršininko pavaduotoja Ina Gustienė, skyriaus psichologė Kotryna Mažikytė, Karmėlavos seniūnė Violeta Armolaitienė bei gausus būrys Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokinių ir mokytojų. Gimnazijai atstovavo direktorės pavaduotoja Margarita Aušrytė Elijošienė.
Septyni KNTI pataisos namų Socialinės integracijos į visuomenę skyriaus auklėtiniai buvo apdovanoti parapijos padėkos raštais už vykdytus kapinių ir šventoriaus tvarkymo darbus šiltuoju vasaros metu.
Taip pat parapijos klebonas pareiškė padėką KNTI - pataisos namų vadovybei už bendradarbiavimą suteikiant galimybes KNTI - pataisos namų auklėtiniams įgyti ir tobulinti darbinius įgūdžius ir plėtoti socialinę veiklą tvarkant ir gražinant parapijos aplinką. Besidarbuodamas jaunimas susipažino ne tik su medžio faktūros ypatumais, bei ir akmens faktūros subtilybėmis.

KNTI - pataisos namų Integracijos skyriaus jaunuoliai buvo supažindinti su krikščioniškos liturgijos ypatumais bei teikė pagarbą palaidotiems parapijos žemėse ainiams.
 

 • klebono_padeka0
 • klebono_padeka3
 • klebono_padeka4
 • klebono_padeka5
 

Spalio 6 d. 11 val. Ramučių kultūros centro skvere vyko iškilmingas paminklinio suoliuko, skirto pagerbti Karmėlavos valsčiaus Vyties kryžiaus kavalierius, atidengimas.
Renginyje dalyvavo LR seimo narys Antanas Nesteckis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, knygos „Pakaunės krašto karžygiai" autorius žurnalistas Vilius Kavaliauskas, šauliai, bendruomenės atstovai, mokiniai.
Paminklą pašventino Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios klebonas kun. Virginijus Veprauskas.
Atidengiant memorialą jaudulį tvardė buvusio Kauno karo muziejaus trimitininko, Vyties Kryžiaus kavalieriaus Jurgio Pratkevičiaus anūkė Valentina Raškevičienė ir proanūkė Jurgita Raškevičiūtė-Tumosienė.
Moterys savitai įprasmino savo senelio atminimą. Prieš keletą metų, pardavusios Lietuvos savanorio žemę, mama ir dukra pinigus investavo į privataus vaikų darželio „Baibokynė" statybą.
„Tai dar vienas pavyzdys, kad gėris, drąsa ir kilnumas yra mūsų krašto žmonių genuose", - pastebėjo meras V. Makūnas.
Pusiau atvestos knygos formos suolelyje įrašytos Anelės Juozėnaitės, Kazio Ramanausko, Broniaus Dvaranausko, Jurgio Pratkevičiaus, Justo Šimulaičio, Vlado Skorupsko, Povilo Jarošuko pavardės.
Projektą finansavo Ramučių žemės ūkio bendrovė.
Skulptoriaus Danieliaus Sodeikos ir architektės Violetos Beigienės sukurti paminkliniai suoleliai jau pastatyti devyniose Kauno rajono vietose.​​​

Živilė Rusevičienė
Ramučių kultūros centro projektų vadybininkė

 • IMGP5217
 • IMGP5231
 • IMGP5284
 • IMGP5294
 • IMGP5332

   

Svetainėje lankosi 8 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija