Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2023 m. gruodžio 29 d.

Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ganytojiškasis žodis šventų Kalėdų proga

Kauno arkivyskupijos ganytojų kalėdiniai vaizdo sveikinimai

SKELBIMAI

Sausio mėnesį esame kviečiami melstis šiomis intencijomis:

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS – kad Šventoji Dvasia mums padėtų atpažinti skirtingų charizmų dovaną krikščionių bendruomenėse ir atrasti, kokia turtinga Katalikų Bažnyčios liturginė tradicija.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję Naujieji metai sustiprintų mūsų širdyse taikos troškimą ir paskatintų aktyviai prisidėti prie jos siekio.

GRUODŽIO 31-ĄJĄ Kauno arkikatedroje bazilikoje:

SAUSIO 1-ĄJĄ – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA DIEVO GIMDYTOJA. Pasaulinė taikos diena

SAUSIO 3 D. ARKIVYSKUPAS KVIEČIA: trečiadienio malda arkikatedroje su jaunimu. Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS 80-ųjų kankinystės metų paminėjimas

SAUSIO 4 D. susitikimas iš ciklo VYRAI RENKASI ŠILUVOJE

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Palaimintų ir laimingų Jums naujų Viešpaties malonės metų! Dievo PALAIMOS ir TAIKOS bei RAMYBĖS linkėjimais su jumis dalijasi –

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 5 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija