Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Karmėlavos Šv. Onos parapijos šeimų grupė


Karmėlavos Šv. Onos parapijos šeimų grupė įkurta 2012 metų pradžioje. Tai savanoriška iniciatyva paremta veiklos grupė, vienijanti Karmėlavos parapijos šeimas ir jas palaikančius narius.

Misija - darnios, sveikos, blaivios katalikiškos šeimos kūrimo skatinimas, šeimų krikščioniško gyvenimo ugdymas.

Tikslai - šeimų grupės susibūrimo ir gyvavimo tikslas yra skatinti parapijos šeimas ir jas palaikančius narius bendradarbiauti bei aktyviau dalyvauti parapijos gyvenime ir veikloje, giliau pažinti krikščioniškąsias vertybes.

Pagrindiniai šeimų grupės uždaviniai:

 • Atstovauti parapiją II dekanato šeimų grupių renginiuose ir susitikimuose;
 • Įsiklausyti j pozityvias parapijiečių iniciatyvas, bei skatinti jų įgyvendinimą;
 • Ugdyti bendruomeniškumą, dalytis dvasingumo patirtimi;
 • Kurti parapijos vaikams krikščionišką erdvę.

 Veikla:

 • organizuojamos paskaitos, seminarai, susitikimai šeimoms aktualiomis temomis;
 • organizuojamos neformalios išvykos šeimoms;
 • kartu švenčiame krikščioniškas bei tautines šventes;
 • sekmadieniais drauge švenčiame šv. Mišias;
 • rengiame šeimų susitikimus, giliname savo tikėjimą, tarpusavio supratimą, kartu ieškome atsakymų j įvairius šeimyninio gyvenimo iššūkius;
 • dalyvaujame Katalikų Bažnyčios renginiuose, skirtuose šeimai, bei II dekanato šeimų grupių susitikimuose;
 • organizuojamos talkos, puošiant koplyčią šventėms bei gerinant aplinką;
 • rengiami bendri projektai su parapijos "Caritu".

Renkamės du kartus per mėnesį parapijos salytėje arba pagal poreikį. Maloniai kviečiame visas Karmėlavos parapijos šeimas - ir pilnas, ir nepilnas, ir su vaikais, ir jų neturinčias, bei šeimas palaikančius narius jungtis prie mūsų grupės ir dalyvauti jos veikloje.

   

Svetainėje lankosi 4 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija