Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   
Gruodžio 18 d. 


10
 val. Šv. Mišios

12 val.  Šv. Mišios

15 val. Šv. Mišios (Rekolekcijos)

 

Gruodžio 24 d. 

    Bernelių  Šv. Mišios
               22 val.

 

Gruodžio 25 d.

    Šv. Kalėdos

 Šv. Mišios 10 ir 12 val.

 

Gruodžio 26 d.

Šv. Mišios 10 val.

Maldos prie Advento vainiko eiga

Kryžiaus ženklas

Skaitinys (Dievo Žodžio ištrauka)

Trumpa tyla apmąstymui

Malda prieš uždegant žvakę
Šis vainikas su keturiomis žvakėmis - tai Advento simbolis. Evangelijos įkvėpta, Bažnyčia su degančiais žiburiais budi ir laukia Viešpaties atėjimo. Melskime Dangaus Tėvą, kad Jis palaimintų mūsų pastangas parengti savo širdis Jo sūnaus atėjimui.

Uždegama žvakė (kiekvieną sekmadienį uždega vis kitas šeimos narys) ir skaitoma savaitės malda.

Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui.

Kryžiaus ženklas.

Pirmasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 2, 1-2, Rom13, 11-14, Mt 24, 37-44

Malda

Ateinantis gyventi tarp mūsų Dieve,
prašome Tavo malonės nusimesti tamsos darbus,
apsiginkluoti šviesos ginklais. Tegu Ramybės Kunigaikščio atėjimas karo ir naikinimo ginklus paverčia taikos ir klestėjimo įrankiais.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Antrasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 11, 1-10, Rom 15, 4-9, Mt 3, 1-12

Malda

Ištvermės ir paguodos Dieve,
padėk ištiesinti mūsų takus, mūsų tikėjimas tebūna atviras Tavo Šventajai Dvasiai, kad neteistume kitų pagal išorę ir tarpusavyje būtume vienos minties.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Trečiasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 35, 1-6.10 Jok 5, 7-10, Mt 11, 2-11

Malda

Žmogų gelbstintis Dieve, 
meldžiame Tavo malonės - sustiprink mūsų širdis. Siųsk mus darbuotis dėl Tavo Karalystės derliaus: guosti nusiminusius, drąsinti nusilpusius, pagelbėti alkstantiems, melstis už kenčiančius.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Ketvirtasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 7, 10-14, Rom 1, 1-7, Mt 1, 18-24

Malda

Dieve su mumis, 
leisk mums tikėjimo klusnumu atsiliepti į Tavuosius užmojus ir paraginimus. Užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui, teauga mūsų pasitikėjimas Tavo Valia.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

 Parengta pagal "Caritas"

advento vainikas

Adventas

Adventas - vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo metas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės metas.

  • Raskime laiko dažniau sustoti Dievo akivaizdoje. Atsisakykime ko nors (betikslio televizijos žiūrėjimo ar naršymo internete), kad laiko tam užtektų.
  • Studijuokime Dievo Žodį ir apmąstykime įsikūnijimo - Dievo tapimo žmogumi - slėpinį.
  • Permąstykime savo gyvenimą.
  • Susigrąžinkime viltį, kad Dievas atnaujins pasaulį - Jis mūsų niekada neapleidžia, ir ateis tokia diena, kai nušluostys kiekvieną mūsų ašarą.
  • Atsisakykime ko nors, kad naujai patirtume, jog esame apdovanoti. Tuo, ką turime, dosniai pasidalykime su stokojančiuoju.

Advento vainikas

Advento vainikas pirmą kartą buvo uždegtas XIX a. Hamburgo uostamiestyje. Mieste buvo daug našlaičių, kurie neturėjo namų ir elgetaudavo. Evangelikų pastorius J. Wichernas įsigijo didelį namą ir suteikė jiems pastogę bei maisto. Jis rūpinosi, kad vaikai įgytų profesiją. Jie nustojo elgetauti, išmoko užsidirbti pragyvenimui. Kasmet per Adventą pastorius kviesdavo vaikus melstis ir sugalvojo, kad nuo gruodžio pirmos dienos kiekvienas maldos grupelės vaikas galėtų uždegti po spalvotą žvakutę.

Daugeliui Advento vainikas taip patiko, kad ši idėja išplito, ypač šeimose. Tačiau kur namuose rasti vietos su dvidešimt keturiomis žvakėmis? Taip žvakių liko tik keturios. Jos reiškia keturias Advento savaites. Viena po kitos uždegant žvakes artėjama prie Jėzaus gimimo.

Vainiko žvakės namuose įžiebiamos šeštadienio vakare, kai prasideda liturginis sekmadienio laikas. Susirenka visa šeima, prieš uždegant žvakę kalbama malda. Kiekvieną savaitę uždegti žvakę gali vis kitas šeimos narys.

 „Caritas“ žvakelės

005Šios žvakelės yra solidarumo su vargstančiaisiais simbolis.

Pirma, žvakelės savikainos dalis paremia Carito žvakelių dirbtuvių iniciatyvą. Šių dirbtuvių tikslas - socialiai pažeistiems asmenims vietoje žuvies duoti meškerę, kitaip tariant, palydėti jose dirbančius žmones (išmokyti juos dirbti, tinkamai elgtis su pinigais, atgauti pasitikėjimą savimi) ir sugrąžinti į visuomenę.

Kita aukos dalis (tai, ką paaukojate virš savikainos) atitenka jūsų parapijos vargstantiesiems, pvz., seneliams, vaikams - tiems, kam jūsų parapijos bendruomenė yra įsipareigojusi padėti. Kiekviena parapija pati apsisprendžia, kaip tikslingiausiai panaudoti jūsų paaukotas lėšas, kad pagalbą gautų tie, kuriems jos labiausiai reikia.

Įsigyk Caritas žvakelių ir dalykis tikėjimo šviesa su vargstančiaisiais!

Advento akcija "Gerumas mus vienija"

"Gerumas mus vienija" vyksta kasmet nuo 1997 m. Akciją apibūdina 4 žodžiai:

  • Adventas dažnai jis prabėga nepastebėtas, jį pasigrobia anksčiau į parduotuves atėjusios Kalėdos. Taigi, šia akcija siekiama padėti mums visiems susigrąžinti Adventą. 
  • Malda, apmąstanti Dievo Žodį, yra kelias, vedantis per Adventą. Pasirinkę kitą kelią greitai pasklysime tarp pasaulio triukšmo, kasdienės skubos ir rūpesčių kalnų. Malda yra tarsi vidinis kompasas, padedantis mums šį laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį.
  • Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, o pirmiausia meilės ir broliško artumo, mes ugdomės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje.
  • Caritas tarnystė visų pirma liudija Dievo meilę, Jo gerumą. Tai Jis mus vienija. Tas, kas patyrė Dievo meilę, gailestingumą, negali laikyti vien sau, o yra kviečiamas juo dalytis. Kviečiame visus prisijungi prie šios nuostabios tarnystės savo bendruomenėse.

 

 Parengta pagal "Caritas" lankstinuką.

 

Anonsas: 2016-11-27 laida "Šventadienio mintys"

2016-11-27, SEKMADIENĮ, LAIDOJE „Šventadienio mintys“ pokalbis apie šiuolaikinius pamokslininkus.
Laidos vedėja Dalia Michelevičiūtė su kun. Ričardu Doveika kalbasi,kaip Dievo žodžio skelbimui gali pasitarnauti medijos.
Antroje laidos dalyje Diana Neimantienė lankosi Aušros vartų atlaiduose, kai čia buvo meldžiamasi už kariuomenę ir policiją, taip pat buvo pristatoma nauja kun. Algirdo Toliato pamokslų knyga „Žmogaus ir Dievo metai“.
Laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį 7.30 val. per LRT ir 12.30 per LRT KULTŪRĄ.

LRT logo 2012

   

Svetainėje lankosi 7 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija