Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2018 m. kovo 31 d.

TEGUL IŠ VIEŠPATIES KANČIOS SKAUSMO IR JO MEILĖS UGNIES SUŽIMBA
VELYKŲ PASCHALAS – PATS KRISTUS-ŠVIESA.
TEGUL PRISIKĖLĘS KRISTUS, LAIMĖJĘS MUMS GYVENIMO PERGALĘ,
ŽENGIA Į MŪSŲ BAŽNYČIAS, Į MŪSŲ NAMUS, ŠEIMAS
SU ATNAUJINTU TIKĖJIMU, VILTIMI IR MEILE!

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

BALANDŽIO 13 D. – Kaune vyks Jaunimo sielovados forumas >> 
BALANDŽIO 20–22 D. – PAŠAUKIMŲ savaitgalis vaikinams KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE (balandžio 20–22 d.) >> 
BALANDŽIO 21 D. – ATVIRŲ DURŲ diena KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Balandžio mėn. meldžiamės šiomis bendromis intencijomis –

ŠVENTOJO TĖVO: Meldžiamės, kad asmenys, atsakingi už ekonomikos planavimą ir valdymą, turėtų drąsos atsisakyti atmetimo ekonomikos ir sugebėtų atverti naujus kelius.

LIETUVOS VYSKUPŲ: Meldžiamės už labiausiai gailestingumo reikalingus, kad priėmę atleidimą nauju gyvenimu skelbtų Kristaus pergalę. Išganytojo Motina, melski už mus.

RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 18 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija