Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

SKELBIMAI

RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

 • POPIEŽIAI IR LIETUVA: arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie mūsų krašto ryšius su popiežiais bei artėjantį Šventojo Tėvo vizitą (2018 05 23) 
 • Arkivyskupo dekretu patvirtintos asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės Kauno arkivyskupijoje (2018 05 25) 
 • Kauno I dekanato konferencija: „Prievarta prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius Bažnyčioje. Ką turime žinoti ir kaip reaguoti?“ (2018 05 24) 
 • Šlovinimo vakaras Jaunimo centre (2018 05 24)
 • Sekminės Kauno arkikatedroje: „Šventoji Dvasia žmones suburia ir suvienija“ (2018 05 20)
 • HANZOS dienose jaunimas perdavė miestui popiežiaus atvykimo žinią, liudijo ir meldėsi už kauniečius (2018 05 18–20) 
 • Šeimų susitikime Kaune – svečias kun. Ričardas Doveika (2018 05 18)
 • Kauno kunigų seminarija dalyvavo Lietuvos seminarijų maldos vakare Trakų bazilikoje (2018 05 16)
 • LVK PLENARINIS POSĖDIS (GEGUŽĖS 15–17 D.)

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

 • Švč. M. Marijos krikščionių pagalbos atlaidai Palemono parapijoje (2018 05 24) [23]
 • Paskutinis skambutis palydėtas šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018 05 24) [24]
 • Raseinių dekanato šeimų šventė (2018 05 19–20) [25]
 • Jonavos moksleivių piligrimystė į Skarulius (2018 05 18) [26]
 • Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas ir poezijos pavasaris Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje [27]
 • Švenčiant Kauno m. gimtadienį - sakralinės poezijos valanda Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018 05 22) [28]
 • Šančių parapijos vaikų piligriminė kelionė į Šiluvą (2018 05 21) [29]
 • Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmė ir Pirmosios Komunijos šventė Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018 05 20) [30]
 • Koncertas Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statyboms paremti (fotoakimirkos) (2018 05 20) [31]
 • Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė Raseinių parapijoje (2018 05 18) [32]
 • Sėkminga Ariogalos parapijos 10-mečio kelionė (2018 05 18) [33]
 • Malda už žurnalistus Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje [34]
 • Įgulos kapelionate lankėsi Latvijos karinių oro pajėgų delegacija (2018 05 18) [35]
 • Kauno įgulos kapelionate užbaigti pirmojo pusmečio kursai ir katechezės [36]
 • Šv. Jono Pauliaus II parapijoje – globėjo gimtadienis [37]
 • Mons. Vytautui Grigaravičiui suteiktas „Saulės“ gimnazijos garbės svečio vardas (2018 05 17) [38]
 • Prie šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčios iškelta Dievo Motinos garbei skirta vėliava (iš Zakopanės) (2018 05 07) 
 • Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenės piligrimystė šventojo keliais Lenkijoje 
 • Pirmosios Komunijos šventė Domeikavos ir Lapių parapijose

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 10 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija