Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

TREČIASIS ADVENTO SEKMADIENIS

(gruodžio 17 d.)

10 val. Šv. Mišios

12 val. Šv. Mišios

15 val. Šv. Mišios (Rekolekcijos)

2017 m. gruodžio 10 d. 11 val. po Šv. Mišių
Karmėlavos Šv. Onos viešojoje koplyčioje

KONCERTAS, skirtas 1917 m. Stokholmo konferencijai paminėti.

Koncertuos muzikinis kvartetas:
Natalija Krauter (sopranas), Lina Burbaitė - Vaitkuvienė (fortepijonas), Rima Švėgždaitė (smuikas) ir Jonas Armonas (violončelė).

koncertas2

Maloniai kviečiame!


Sakralinės muzikos KONCERTINĖ PROGRAMA:

 

 • Johan Sebastian Bach - „Bist du bei mir“ („Dievas manyje“) BWV 508
 • Luiggi Luzzi - „Ave Maria“ op.80
 • Giovani Battisto Pergolesi - Ciciliana
 • Georg Friedrich Händel - Arija „Dank sei dir, Herr“ (Dėkoju tau, Viešpatie“)
 • Fritz Pugnani-Kreisler - Preliudas ir Allegro
 • Georg Friedrich Handel - Arija „Lascia ch‘io pianga“ („Leisk man pravirkti“)
 • Nikolo Paganini - Cantabile
 • Giuseppe Giordani - „Caro mio ben“ („Mano brangusis drauge“)
 • Max Reger - „Maria Wiegenlied“ ( Marijos lopšinė“) op.76, Nr.52
 • Vincenzo Bellini - „Angiol di pace“ („Ramybės angelas“)
 • Wolfgang Amadeus Mozart - „Alleluja“ iš Moteto „Exultate, Jubilate“
 • Cesar Frank - „Panis Angelicus“
 • Giulio Caccini - „Ave Maria“

Muzikinis kvartetas – Natalija Krauter (sopranas), Lina Burbaitė - Vaitkuvienė (fortepijonas), Rima Švėgždaitė (smuikas) ir Jonas Armonas (violončelė) – pateikia nuostabias skirtingų žanrų programas, kuriose skamba gražiausios pasaulio melodijos, populiariausi klasikiniai, sakralinės bei muzikos iš kino filmų šedevrai, žinomiausi lietuvių kompozitorių kūriniai. Š.m. gruodžio 10 dieną 11 val., po rytinių sekmadienio šv. Mišių ir kviečiame visus pasiklausyti muzikinio kvarteto atliekamo koncerto Karmėlavos šv.Onos viešojoje koplyčioje, kur turėsite galimybę išgirsti pačią gražiausią, pasaulyje populiariausią sakralinę vokalinių bei instrumentinių šedevrų muziką.

koncertas1Dainininkė Natalija Krauter – nuostabaus grožio balso savininkė, solinius koncertus surengusi ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Norvegijos, Suomijos, Rusijos, Prancūzijos, Graikijos koncertų salėse, bendradarbiavusi su Rusijos Didžiuoju simfoniniu (vad.Vladimir Fedosejev), „Maskvos virtuozų“ (vad. Vladimir Spivakov), „Rusijos kamerata“ orkestrais. Šiuo metu dainavimo meno studentus N.Krauter moko Vilniaus J Tallat-Kelpšos konservatorijoje. Solistės nepaprastai gražų „lakštingalos“ balso tembrą dažnai galima išgirsti sostinės bei kitose Lietuvos koncertinėse erdvėse.
Smuikininkė Rima Švėgždaitė nuolat dalyvauja renesanso, baroko muzikos koncertuose, grieždama barokiniu smuiku solo, ir kameriniuose ansambliuose, taip pat nuolat dalyvauja šiuolaikinės muzikos projektuose, festivaliuose, meistriškumo kursuose Lietuvoje ir užsienyje pas žymiausius pasaulio smuiko pedagogus, baroko muzikos ekspertus, bendradarbiauja su garsiais senosios muzikos interpretatoriais. Ji ilgą laiką buvo Šv.Kristoforo orkestro artistė, dabar – smuiko pedagogė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. Dažnuose koncertuose Lietuvos koncertinėse erdvėse R.Švėgždaitė kamerinę muziką atlieka kartu su pianiste Lina Burbaite – Vaitkuviene. Yra pelniusi apdovanojimų tarptautiniuose konkursuose su senosios muzikos ansambliu „Affectus“, „Concertinodelledonne“.

Pianistė Lina Burbaitė – Vaitkuvienė įvairiu metu buvo Vilkaviškio, Kauno, Vilniaus mokyklų pedagogė, greta to ilgus metus - Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertų vadybininkė. Šiuo metu – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertmeisterė, taip pat B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos koncertmeisterė bei pedagogė. Pianistė nuolat rengia vokalinės kamerinės muzikos programas, yra koncertavusi su žymiais Lietuvos dainininkais J.Leitaite, A.Grigorian, R. Vaicekauskaite, N. Krauter, L.Mikalausku, I. Misiūra, J.Stupnianek – Kalėdiene, D. Sadausku. Jau eilė metų kaip pianistė kviečia žymiausius Lietuvos atlikėjus ir pati dalyvauja paramos „Atsigręžk į vaikus“ koncertuose šv.Kotrynos bažnyčioje, kur ne kartą sėkmingai pasirodė tiek su Lietuvos artistais, tiek su viena garsiausių sopranų Norvegijoje M.Julsrud Tornquist.

Violončelininkas Jonas Armonas - ilgametis Lietuvos nacionalinės filharmonijos nacionalinio simfoninio orkestro artistas, koncertavęs daugelyje įvairių pasaulio šalių. Atlikėjas griežė, soliuojant ir diriguojant tokiems pasaulinio muzikos mąsto grandais, kaip I.Menuchinas, M.Rostropovičius, M.Maiskij, N.Vengerovas, S.Nakarjakovas ir daugelis kitų. Lietuvos respublikos styginių konkurse J.Armonas yra pelnęs I –ąją vietą. Jis tris metus griežė K.Pendereckio „Cameratoje“. Šiuo metu violončelininkas ugdo jaunąją muzikų kartą pedagoginiame darbe, muzikuoja įvairių kamerinių ansamblių sudėtyje, aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje su įvairaus žanro solistais.

Su smuikininke R. Švėgždaite pianistė L.Burbaitė – Vaitkuvienė 2005 m. pradėjo LMTA koncertų ciklą „Absolventų kameriniai koncertai“; po jo savo kamerinio dueto pasirodymus ir vokalinės muzikos vakarus tęsia iki šiol. 2012 m. duetas pakvietė kartu muzikuoti ir dainininkę N.Krauter, o 2017 m. prie muzikinio trio prisijungė ir violončelininkas J. Armonas. Tad dabar naujai susibūrusio muzikinio kvarteto pateikiama muzika skamba įvairiose Lietuvos koncertinėse erdvėse.

koncertas3

Parapijos ekstraordinariniai Šventosios Komunijos dalytojai

Dekretas

Š.m. lapkričio 28 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pasirašė dekretus dėl ekstraordinarinių Šventosios Komunijos dalytojų Karmėlavos Šv. Onos parapijoje ir suteikė teisę nešti Eucharistiją ligoniams.
Į naują tarnystę nuo Advento yra paskirti šie asmenys:

Vilma Garličionokienė,
Vida Šuliokienė,
Rimantas Šuliokas, 

Povilas Velička.

Arkivyskupas vadovavosi Kanonų teisės Kodekso 230 kanono 3 paragrafo ir 910 kanono 2 paragrafo nuostatais bei Lietuvos vyskupų konferencijos Ekstraordinarinių Komunijos dalytojų disciplinos bei apeigų normomis, įsigaliojusiomis 2013 metų spalio 24 dieną.

Parapija tikisi Dievo malonėmis vaisingos tarnystės.

2017 advento LT plakatas 560
PARAMOS AKCIJĄ „GERUMAS MUS VIENIJA“ APIBŪDINA KETURI ŽODŽIAI:

ADVENTAS – tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios
meilės laikas.

MALDA - apmąstant Dievo Žodį, yra tarsi kelias, vedantis per šią širdies perkeitimo, gyvenimo apmąstymo kelionę. Ji yra tarsi vidinis
kompasas, padedantis mums šį laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį.

BENDRYSTĖ su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje. CARITAS tarnystė visų pirma liudija Dievo meilę, Jo gerumą. Tai Jis mus vienija. Tas, kas patyrė Dievo meilę, gailestingumą, yra kviečiamas juo dalytis.

KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ ŠEIMĄ Advento pradžioje įsivardinti savo pasiryžimą šiam laikui, parūpinti savo namams Advento vainiką,
įsigyjant Caritas žvakelę paaukoti vargstantiesiems, melstis kiekvieną Advento sekmadienį ir paraginti kitus sąmoningai išgyventi
šį laukimo laikotarpį!

PASIRYŽIMAI ADVENTUI GALI BŪTI LABAI ĮVAIRŪS – vienišą aplankyti, susitaikyti, užmirštą prisiminti, atkurti santykį, susitikti su senai matytu, pavaišinti, kitą pavaduoti, melstis už Lietuvą, paaukoti, pasiryžti savanorystei ar kitam geram darbui.

Kasdienis rūpestis, dėmesys, šiluma ir pagalba gali suteikti didelės drąsos, stiprybės ir vilties tiems, kurie jos stokoja. Kviečiame Advento piligrimystei į širdies Betliejų! Gerumas mus vienija!

Už auką Caritas žvakelių galite įsigyti bažnyčioje, parapijos namuose ar Caritas centruose.

   

Svetainėje lankosi 9 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija