Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

kaledos 2017

Mieli Parapijiečiai,

visus nuoširdžiai sveikinu su Šv. Kalėdomis
 
bei atverta galimybe susitikti su Dieviškuoju Kūdikiu, Dievišku Asmeniu,
kuris atneša į mūsų tarpą taiką, kantrybę ir meilę.

Jūsų klebonas

 

2017 m. gruodžio 26 d. 11 val. po Šv. Mišių
Karmėlavos Šv. Onos viešoji koplyčia

SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS
„Kiekvienoje sieloje yra laimės ir prasmės troškulys“ (Tomas Akvinietis)

Jums giedos
Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Sabina Martinaitytė
ir jos studentai, tarptautinių konkursų laureatai Gabrielė Kuzmickaitė, Martynas Žukauskas.
Vargonuos profesorė Audronė Eitmanavičiūtė.

Programa:
1. L.Luzzi, Ave Maria;
2. F.Durante, „Vergin tutto amor“;
3. Ch.Gounod, „Parce Domine“;
4. R.Martinkėnas, „Ave Maria“;
5. L.Cohen, „Halleluja“;
6. R.Lovland, „Pakelk akis į dangų“;
7. G.Kuprevičius, „Ave Marija“;
8. P.Tosti, „Preghiera“;
9. Zucchero, „Miserere“;
10. V.Bellini, „Angiol di Pace“.

Anonsas: 2017-12-24 laida "Šventadienio mintys"

LRT logo 2012

LRT LAIDA „ŠVENTADIENIO MINTYS“ JUS ŽADINS KŪČIŲ RYTĄ 8 VAL.
Laidoje kun. Kęstutis Brilius MIC pasidalins mintimis, kodėl tiek daug liūdėsio per šventes?..
Vėliau laidoje su kun. Egidijumi Kazlausku kalėdosime Šešuolių, Liaušių, Megučių kaimuose.

Laidos vedėja Dalia Michelevičiūtė, autorė Diana Neimantienė

Šį sekmadienį laida „Šventadienio mintys" per LRT 8 val.
Per LRT KULTŪRĄ laidos nebus.

 

Kalėdų laikas Karmėlavos šv. Onos bažnyčioje


Gruodžio 24 d. IV advento sekmadienis.  Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

Gruodžio 24 d. Kūčios. Piemenėlių šv. Mišios 22 val.

Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdos. Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų antroji diena. Iškilmingos šv. Mišios 10 val.. Po jų - koncertas. 
pvz4

   

Svetainėje lankosi 17 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija