Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Karmėlavos parapijos piligrimai aplankė Žemaitiją

Šių nuostabių Gailestingumo metų įkarštyje Karmėlavos šv. Onos parapijos piligrimų grupė pabuvojo Varnių ir Telšių krikščioniškosios Lietuvos istorijai reikšmingose vietose.
Aplankytoje Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje prisilietėme prie Žemaitijos krašto krikščionybės ištakų. XVIII a. statytoje bažnyčioje gerėjomės barokinio stiliaus meistrų darbais. Buvome nusileidę į kelių šimtų metų senumo kriptą, kur ilsisi vyskupų Merkelio ir Juozapo Arnulfo Giedraičių sarkofagai. Susivienijome maldoje prie 2014 metais statyto Varnių Lurdo. Antroji mūsų aplankyta bažnyčia šiame mažame Varnių miestelyje – šv. Aleksandro bažnyčia. Tai medinė, dar XVIII amžiuje pastatyta šventykla, kurioje daugiau atsiskleidžia švelniai įmantri iliuzinė liaudies meistrų puošyba.

20160726 112705

Piligrimus nustebino Varniuose Žemaičių vyskupystės muziejus. Jame vaizdžiai parodytas buvusios Varnių kunigų seminarijos likimas. Čia sukaupti ir puikiai išeksponuoti sakrališkojo vaizduojamojo meno dirbiniai, Lietuvoje sutinkamų kryžių maketų kolekcija su reikšmingu pritaikymu teritoriniams vienetams, istorinėms epochoms ir gyvenimo momentams. Tačiau nuostabiausia buvo prisiliesti prie autentiškų sienų, kuriose Vyskupas Motiejus Valančius pradėjo Lietuvoje kovą prieš rusifikaciją ir blaivybės sąjūdį, kur gimė Mykalojaus Daukšos ,,Postilė“, verstas pirmasis lietuviškas J. Ledesmos katekizmas ir t.t. Kunigystės mokslus čia ,,krimto‘‘ ir Antanas Baranauskas, Antanas Strazdas, Antanas Vienažindys. Varnių kunigų seminarija XIX a. generalgubernatoriaus generolo Michailo Muravjovo buvo perkelta į Kauną, siekiant sunaikinti lietuvių tautos pasipriešinimą.
Pakeliui į Telšius suorganizuota agapė. Pačiuose Telšiuose visų laukė ypatinga Lietuvos senųjų dvarų reikmenų ir sakralinių meno vertybių paroda, tautos dvasingumu alsuojanti liaudies meistrų rankomis pagamintų didžiulė šventųjų kolekcija, atitinkanti žemaičių ir visos lietuvių tautos gyvenimo papročius lydinčius šventuosius. Piligrimai užlipo ir penktąjį muziejaus aukštą, kur apžvelgė miesto „ant devynių kalvų“ panoramą. Atminimui padaryta bendra nuotrauką prie Pranciškaus Smuglevičiaus, gyvenusio 1745 – 1807 m. vienos didžiausių drobių ,,Agripina perkelia savo vyro Germaniko palaikus“. Ši įspūdingo dydžio drobė 1940 m. buvo atvežta iš Pavandenės dvaro. Tai vienas svarbiausių žemaičių „Alkos“ eksponatų, atspindinčių klasicistinę to laikotarpio epochą, vaizduojamąjį sakralinį meną, Lietuvoje kūrusių dailininkų galimybes bei senųjų Lietuvos dvarų ir bajorijos meno vertybių suvokimo lygį.

20160726 160418Apžiūrėję Telšių senamiestį ir  Durbės mūšiui paminėti tik atidengtą paminklą, meldėmes 1624 m. pastatytoje Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje. Katedros klebonas kun. Darius Trijonis Karmėlavos piligrimams asmeniškai padovanojo ekskursiją po Katedrą, papasakojo jos istoriją. Bendrai meldėmės už Karmėlavos šv. Onos parapijos gyvuosius.

20160726 175354

Gėrėdamiesi Žemaitijos bažnyčių gausa ir grožiu, pilni įspūdžių grįžome namo.

D. Lileikienė

 Sacroexpo 2016 Kielcai (Lenkija)

Kaip ir kiekvienais metais Lenkijoje vyksta Sacroexpo paroda, skirta įvairių meno stilių bažnyčių įrangai bei liturginėms reikmėms. Šiais metais parodoje  pirmą kartą dalyvavo ir grupė Karmėlavos parapijiečių. Iš šios europinio masto parodos jie grįžo namo su naujomis idėjomis.

20160620 112335
1 nuotrauka: iš šio gamintojo parapija įsigijo relikvijorių.

20160620 103623
2 nuotrauka: bendro parodos vaizdo dalis.

20160619 155203
3 nuotrauka: parodą aplankiusieji Karmėlavos parapijiečiai prie 1545 m. pastatyto pasienio riboženklio tarp Prūsijos karalystės ir LDK (dabartinė Lenkija).

20160620 103637
4 nuotrauka: bendro parodos vaizdo dalis

Zakristijonų seminaras Palendriuose

Birželio 7-8 dienomis Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne vyko 2 -jų dienų seminaras arkivyskupijos zakristijonams. Kartu su vienuoliais zakristijonai dalyvavo paskaitose,  šv. Mišiose, Valandų liturgijoje, Švč. Sakramento adoracijoje. Vertingų žinių šiame seminare pasisėmė ir mūsų parapijos atstovai Vida bei Remigijus.

  • 20160607_154642
  • 20160607_164858
  • 20160608_082835
  • 20160608_140213
  • 3
 

Įspūdžiai iš kelionės po Norvegijos karalystę

20160516 124747

Norvegijoje antra Sekminių diena - šventė. Miestai puošiasi berželiais.

20160519 220525 1

Gegužės 17 d. Norvegijos konstitucijos diena. Norvegė su tautiniu galvos apdangalu.
20160517 134457
 Konstitucijos dieną beveik visi norvegai - ir suaugę, ir mokiniai paradui ruošiasi su tautiniais rūbais.

   

Svetainėje lankosi 9 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija