Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

 

Sveiki, sulaukę šventų KALĖDŲ!

„KAIP GERAI, KAD JĖZUS GIMĖ!“ Kauno arkivyskupijos ganytojų kalėdinis laiškas >>

SKELBIMAI

  • Gruodžio 29 d. švenčiame ŠVENTĄJĄ ŠEIMĄ: JĖZŲ, MARIJĄ IR JUOZAPĄ, meldžiamės už šeimas >>
  • Gruodžio 31 d. Padėka Dievui už praėjusius metus >>
  • Sausio 1 d. ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. Pasaulinė taikos diena >>
  • Sausio 4 d. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės paminėjimas Kaune >>

RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS INFORMACIJOS TARNYBA

KALĖDINIAI VYSKUPŲ LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI >>

Kauno arkivyskupijos kronika | 2019 m. gruodžio 20 d.

Gruodžio 25-ąją švęsime KRISTAUS GIMIMĄ (šventąsias Kalėdas) >>

Dievas yra su mumis, o mes esame su Juo, visi kaip vaikai ir broliai dėka to Kūdikio, Dievo Sūnaus, ir Mergelės Marijos. Ir jausti, kad tai ir yra laimė. Šventojo Pranciškaus mokykloje atverkime širdį šiai paprastai malonei, leiskime, kad iš nuostabos gimtų nuolanki malda: mūsų „Ačiū“ Dievui, kuris panorėjo su mumis dalytis viskuo, kad mūsų niekada nepaliktų vienų.

(iš popiežiaus Pranciškaus laiško apie Kalėdų prakartėlę ADMIRABILE SIGNUM >> )

SKELBIMAI

RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

LINKSMŲ PALAIMINTŲ KALĖDŲ!

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS INFORMACIJOS TARNYBA

Kauno arkivyskupijos kronika | 2019 m. lapkričio 22 d.

SKELBIMAI

RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS INFORMACIJOS TARNYBA

   

Svetainėje lankosi 3 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija