Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. gegužės 29 d.

SKELBIMAI

Birželį melskimės šiomis intencijomis:

  • ŠVENTOJO TĖVOkad tie, kurie kenčia, rastų savo gyvenimo kelią ir leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies
  • ARKIVYSKUPIJOS – kad Sekminių malonės įkvėpti stengtumės skelbti Jėzaus Gerąją naujieną ir nenutylėtume apie mumyse gyvenančią viltį.

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. gegužės 15 d.

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. balandžio 30 d. 

SKELBIMAI

Gegužę melskimės šiomis intencijomis:

ŠVENTOJO TĖVO – kad diakonai, ištikimi Žodžio tarnystei ir vargšams, būtų gaivinantis ženklas visai Bažnyčiai.
ARKIVYSKUPIJOS – drauge su Švč. Mergele Marija melskimės, kad gebėtume priimti Šventąją Dvasią, gydančią mūsų kūno ir sielos žaizdas bei mokančią mylėti.

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Motinos diena

Gegužės 3 d., sekmadienį, 10 ir 12 val. šv. Mišios vyks lauke,
prie Karmėlavos Šv.Onos koplyčios. 

 

 

 

   

Svetainėje lankosi 4 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija