Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. birželio 05 d.

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

LIETUVOS VYSKUPAI KVIEČIA ŠEŠTADIENĮ MELSTIS KARTU SU ŠVENTUOJU TĖVU

Sekminių išvakarėse – gegužės 30-ąją – popiežius Pranciškus vadovaus bendrai Rožinio maldai prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo pandemijos vis dar slegiamai žmonijai. Tą pačią valandą kartu su popiežiumi bus meldžiamasi Lurde, Fatimoje, Gvadalupėje, Luchane ir kitose Marijos šventovėse Europoje, Amerikoje ir Afrikoje.
Šeštadienį 18.30 val. Lietuvos vyskupai kviečia mūsų krašto žmones drauge su Šventuoju Tėvu melstis Rožinio malda sudedant prie Švč. Marijos kojų kenčiančios žmonijos vargus ir prašant, kad jos užtarimu pandemija būtų įveikta.
Vatikano naujienose pranešama, kad kartu su popiežiumi prie Vatikano sodų Lurdo grotos melsis gydytojas ir slaugytoja, asmuo, pasveikęs nuo COVID-19, ir žmogus, kurio giminaitis mirė, kapelionu ligoninėje tarnaujantis kunigas ir medicinos sesuo vienuolė, vaistininkas ir žurnalistas, savanoriai ir jauna šeima, per pandemiją susilaukusi kūdikio.

Popiežiaus vadovaujama malda šeštadienio vakarą bus transliuojama į visą pasaulį.

Katalikai.lt informacija

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. gegužės 29 d.

SKELBIMAI

Birželį melskimės šiomis intencijomis:

  • ŠVENTOJO TĖVOkad tie, kurie kenčia, rastų savo gyvenimo kelią ir leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies
  • ARKIVYSKUPIJOS – kad Sekminių malonės įkvėpti stengtumės skelbti Jėzaus Gerąją naujieną ir nenutylėtume apie mumyse gyvenančią viltį.

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 14 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija