Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. kovo 20 d.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS INFORMACIJOS TARNYBA

Taizé pamaldos

Ketvirtadienį, kovo 12 d. 19 val., parapijos Šv. Onos koplyčioje vyks Taizé pamaldos.

Bus giedamos Taizé giesmės ir klausoma išpažinčių. 

 

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. vasario 28 d.

SKELBIMAI

KOVO mėn. MALDŲ intencijos:

Šventojo Tėvo – MELSKIMĖS, KAD BAŽNYČIA KINIJOJE BŪTŲ IŠTIKIMA EVANGELIJAI IR AUGTŲ VIENYBĖJE.

Kauno arkivyskupijos – MELSKIMĖS, KAD PER ŠIĄ GAVĖNIĄ NAUJAI ĮSIŽIŪRĖTUME Į NUKRYŽIUOTĄ KRISTŲ, ATVIRAI PRIPAŽINTUME SAVO KLAIDAS IR LEISTUME DIEVUI JAS GYDYTI.

RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS INFORMACIJOS TARNYBA

Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus žinią, sukūrėme 2020 m. Gavėnios kalendorių „Gyvenu šia akimirka, pripildydamas ją meilės“. Kviečiame šią Gavėnią naujai atrasti savo pašaukimą į šventumą kartu su popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu Gaudete et Exsultate. Kelionėje į šventumą Jėzus Kristus mums dovanoja Kalno pamoksle išsakytus palaiminimus, kurie yra mūsų unikalaus kelio rodyklės. Tegu šios rodyklės neleidžia, kad Dievo padovanotas malonės laikas praeitų veltui. Verčiau peržvelkim savo širdį, susitikime kitą veidas į veidą eikime pas kitą ir
gyvenkime autentišką gyvenimą. 

Dalinamės šiuo kalendoriumi su jums ir kviečiame juo dalintis su tais, tam tai būtų aktualu.

   

Svetainėje lankosi 13 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija