Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Mokslai laukia Jūsų. Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę

2021 m. pavasaris

Prasidėjo registraciją į Mažosios akademijos pavasario semestro kursus (nuotoliniu būdu, per Zoom programą). Kursų aprašai ir registracijos anketos puslapyje www.lkma.lt.

Tvarkaraštis

Katalikų Bažnyčia sutinka Naująsias Sekmines, dėstyt. kun. A. Končius, pirmadieniais, kovo 1 d. – balandžio 19 d., 19.00.

Kūno teologija, dėstyt. kun. dr. Ž. Kulpys, trečiadieniais, sausio 20 d. – vasario 24 d., 18.30.

Jėzus Kristus – mūsų tikėjimo šerdis. Kristologijos pagrindai, dėstyt. doc. dr. B. Ulevičius, ketvirtadieniais, sausio 14 d. – kovo 25 d., 19.00.

Knygų klubas. Laisvos Lietuvos literatūra, dėstyt. dr. G. Gailiūtė-Bernotienė, trečią mėn. ketvirtadienį, 18.30 val.

Evangelija pagal Morkų, dėstyt. kun. M. Mitkevičius, penktadieniais, sausio 22 d. – balandžio 30 d., 18.30.

Streso mechanizmai ir valdymas per genetikos bei sveikos gyvensenos prizmę, dėstyt. prof. D. Serapinas, šeštadienį, vasario 20 d., 12.00–18.00.

Mažosios pratybos, palydi ses. R. Malickaitė CC, antradieniais, sausio 19 d. – balandžio 27 d., 18.30.

Registracija privaloma. Yra registracijos mokestis. Visa informacija ir registracija https://lkma.lt/index.php?id=134.

Kauno arkivyskupijos kronika | 2021 m. sausio 8 d. 

SAUSIO 7-ĄJĄ, ŠVENČIANT VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO ŠVENTĘ, PAGAL SENĄ TRADICIJĄ YRA PASKELBIAMOS TŲ METŲ KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ DATOS. Tad perduodame Kauno arkivyskupijos kanclerio skelbimą.

"Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu! 
Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais, 2021-ais, Viešpaties metais:

 • Vasario mėnesio 17 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. _
 • Balandžio mėnesio 04 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.
 • Gegužės mėnesio 16 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzau Kristaus žengimą į dangų. _
 • Gegužės mėnesio 23 dieną bus švenčiamos Sekminės._
 • Birželio mėnesio 06 dieną – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė.
 • Lapkričio mėnesio 28 dieną – pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius.

Amen."

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Pranešame apie labai gerą galimybę įvairių dalykų mokytojams tapti taip pat ir tikybos mokytojais. Perkvalifikavimas vyks nuotoliniu būdu.

Dėka laimėto projekto visos perkvalifikavimo išlaidos bus padengtos.

Norintieji dalyvauti privalo:

 • turėti pedagogo kvalifikaciją
 • pateikti katechetikos centro pažymą, kad nebus kliūčių gauti kanoninį siuntimą dėstyti tikybą
 • pasirašyti trišalę sutartį. Trišalę sutartį pasirašo:
  • savivaldybės (mokyklos steigėjo) atstovas;
  • mokykla, kurioje baigęs studijas mokytojas įsipareigoja dirbti 2 metus pagal įgytą kvalifikaciją;
  • persikvalifikuojantis mokytojas. Jei mokykla yra nevalstybinė, sutartį pasirašo mokyklos steigėjas.

Studijų trukmė - pusantrų metų.

Sutartį privalu pasirašyti per sausio mėn.

Praneškite šią gerą naujieną mokytojams. Šiuo metu tikybos mokytojų vis labiau trūksta, todėl būtina rūpintis naujų gerų tikybos mokytojų parengimu, jei nenorime, kad tikybos pamokų mokyklose visai neliktų arba jos būtų prastos kokybės.

Dėl išsamesnės informacijos apie studijų programos turinį ir trukmę kreipkitės į VDU Katalikų teologijos fakulteto dekaną Beną Ulevičių (Mob.: +370 68717399; el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

Konsultuotis dėl trišalės bendradarbiavimo sutarties pasirašymo galite su VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto vyr. specialiste dr. Giedre Misiūniene (tel. (8 5) 273 3101, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

Džiaugsmingų šv. Kalėdų!

 Vainikas  altorius1 
 Prakartele1
   

Svetainėje lankosi 6 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija