Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

KVIETIMAS

Kviečiame į kasmetinę Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę, kuri vyks liepos 4 dieną (šeštadienį) Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke, įkūrto mons. Alfonso Svarinsko (Ukmergės rajonas, Vidiškių seniūnija, Kadrėnų kaimas).
Šventė skiriama kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-sioms gimimo metinėms.

Programa

11 val. – partizanų pagerbimas Dukstynos kapinėse. Kalbės kun. Nerijus Pipiras.

12 val. – atminimo koplytstulpio, skirto kardinolo V. Sladkevičiaus atminimui, pašventinimas. Žodį tars kun. Marius Talutis.

13 val. – Šv. Mišios, aukojamos vyskupų ir kunigų. Pamokslą sakys kardinolas Sigitas Tamkevičius. Giedos solistas Mindaugas Zimkus.

Šventės rėmėjai: kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas, Ukmergės meras Rolandas Janickas

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. birželio 19 d. 

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. birželio 19 d. 

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

  • Gedulo ir vilties dieną šv. Mišios Kėdainių Šv. Jurgio parapijoje
  • Malda už kan. Juozą Gražulį, pas Viešpatį iškeliavusį prieš 10 metų (2020 06 14)
  • Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė Kristaus Prisikėlimo parapijoje
  • Kristaus Prisikėlimo parapijos institucijų vadovų posėdis (2020 06 17)
  • Devintinių procesija Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje
  • Domeikavos parapijoje paminėta Gedulo ir vilties diena
  • Devintinės Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 11 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija