Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

KVIEČIAME STUDIJUOTI ŠEIMOTYROS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOJE

ŠEIMOTYRA - tarptautinių ekspertų ne kartą labai gerai įvertinta programa (Europos kvalifikacijų sąrangos 7 lygmuo) rengia kompetentingus šeimos institucijos tyrimo specialistus, mokančius krikščioniškosios antropologijos vertybių paradigmoje kūrybiškai vertinti šiandieninių globalių iššūkių poveikį šeimos raidai.

Tai vienintelė Lietuvoje tarpdisciplininė magistro studijų programa nagrinėjanti šeimos problematiką. Programoje dėsto trijų pagrindinių mokslo sričių: socialinių mokslų (psichologijos, edukologijos), humanitarinių mokslų (teologijos, filosofijos), bei gamtos mokslų (biomedicinos) dėstytojai. Geriausiai besimokantiems skiriamas valstybinis finansavimas. Besimokantieji turi galimybę išvykti praktikai ar stažuotei į užsienį pagal Erazmus programą. Studijos vyksta lanksčiu grafiku, prisiderinant prie dirbančių studentų poreikių.

PROGRAMOS TRUKMĖ: 1,5 metų Baigusiems suteikiamas ugdymo mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis.

PRIĖMIMO SĄLYGOS: stojantieji turi būti įgiję universiteto bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį. Pareiškimai pateikiami internetu HTTPS://EPASIRASYMAS.VDU.LT/ iki 2022 m. birželio 28 D. 24 VAL.
Motyvacinis pokalbis birželio 29 D. 11 VAL. Katalikų teologijos
fakulteto dekanate, Gimnazijos 7, Kaune.

Kauno arkivyskupijos kronika | 2022 m. birželio 10 d.

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

atlaidai

Kauno arkivyskupijos kronika | 2022 m. gegužės 6 d.

Gegužę kviečiama melstis šiomis intencijos:

Šventojo Tėvomelžiamės už gyvenimo pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems taptų klausymo, gilaus atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei pavyzdžiu.

Kauno arkivyskupijosmeldžiame Mergelės Marijos Taikos Karalienės užtarimo pasauliui, mūsų šeimoms ir širdims.

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 11 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija