Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

20210127 pal j matulaicio atlaidai marijampoleje

SAUSIO 27 D. PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS

Tam, kad sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo pamaldos iš Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikos galų būti transliuojamos parapijos YouTube kanale, reikia surinkti bent 1000 prenumeratorių.

https://www.youtube.com/channel/UCc9pDwC45is4Deu4XZo_Kkg

Mokslai laukia Jūsų. Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę

2021 m. pavasaris

Prasidėjo registraciją į Mažosios akademijos pavasario semestro kursus (nuotoliniu būdu, per Zoom programą). Kursų aprašai ir registracijos anketos puslapyje www.lkma.lt.

Tvarkaraštis

Katalikų Bažnyčia sutinka Naująsias Sekmines, dėstyt. kun. A. Končius, pirmadieniais, kovo 1 d. – balandžio 19 d., 19.00.

Kūno teologija, dėstyt. kun. dr. Ž. Kulpys, trečiadieniais, sausio 20 d. – vasario 24 d., 18.30.

Jėzus Kristus – mūsų tikėjimo šerdis. Kristologijos pagrindai, dėstyt. doc. dr. B. Ulevičius, ketvirtadieniais, sausio 14 d. – kovo 25 d., 19.00.

Knygų klubas. Laisvos Lietuvos literatūra, dėstyt. dr. G. Gailiūtė-Bernotienė, trečią mėn. ketvirtadienį, 18.30 val.

Evangelija pagal Morkų, dėstyt. kun. M. Mitkevičius, penktadieniais, sausio 22 d. – balandžio 30 d., 18.30.

Streso mechanizmai ir valdymas per genetikos bei sveikos gyvensenos prizmę, dėstyt. prof. D. Serapinas, šeštadienį, vasario 20 d., 12.00–18.00.

Mažosios pratybos, palydi ses. R. Malickaitė CC, antradieniais, sausio 19 d. – balandžio 27 d., 18.30.

Registracija privaloma. Yra registracijos mokestis. Visa informacija ir registracija https://lkma.lt/index.php?id=134.

Kauno arkivyskupijos kronika | 2021 m. sausio 8 d. 

SAUSIO 7-ĄJĄ, ŠVENČIANT VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO ŠVENTĘ, PAGAL SENĄ TRADICIJĄ YRA PASKELBIAMOS TŲ METŲ KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ DATOS. Tad perduodame Kauno arkivyskupijos kanclerio skelbimą.

"Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu! 
Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais, 2021-ais, Viešpaties metais:

  • Vasario mėnesio 17 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. _
  • Balandžio mėnesio 04 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.
  • Gegužės mėnesio 16 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzau Kristaus žengimą į dangų. _
  • Gegužės mėnesio 23 dieną bus švenčiamos Sekminės._
  • Birželio mėnesio 06 dieną – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė.
  • Lapkričio mėnesio 28 dieną – pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius.

Amen."

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 7 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija